Hotline bán hàng

086 5129 839
0

ZORO FACTORY

Là dự án nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm nằm trong chiến lược phát triển của ZORO Group, nhà máy có các mục đích sau:

Sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu ZORO và của đối tác (liên quan đến nền tảng tổ chức sản xuất dược mỹ phẩm thiên nhiên, nền tảng tổ chức phân phối).

Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mẫu, thử nghiệm, quy mô nhỏ.

Trở thành mô hình nhà máy tiêu chuẩn về dược mỹ phẩm thiên nhiên, giúp xây dựng vị thế, hình ảnh, truyền thông marketing cho ZORO Group và các dự án liên quan.

Nhà máy dược mỹ phẩm thiên nhiên của ZORO được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIỚI THIỆU VỀ ZORO FACTORY

Dự án nền tảng tổ chức sản xuất dược mỹ phẩm thiên nhiên hoạt động theo mô hình nền tảng - mô hình kinh tế mới nhất hiện nay, sử dụng công nghệ (WEB - APP) để kết nối, giải quyết nhu cầu các bên tham gia nền tảng.

Là dự án đầu tiên về mô hình nền tảng tổ chức sản xuất dược mỹ phẩm thiên nhiên, thay thế hoàn toàn các cách thức truyền thống, mang lại cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất dược mỹ phẩm thiên nhiên. 

Dự án hoạt động theo mô hình B2B (Business to Business).

MÔ HÌNH TỔNG THỂ

Thong ke

Gửi yêu cầu